Radyonüklid Tedavi Nedir

Radyonüklid tedavi temel olarak radyoaktif elementlerin kanser gibi hastalıkların tedavisinde kullanma yöntemidir. Radyoaktif elementler metabolik taşıyıcılar sayesinde hedef organ veya dokulara gönderilir. Radyoaktif elementin bu dokularda yaptığı ışımalar sayesinde görüntüleme cihazlarında hastalığın tanısı yapılabilir.

Günümüzde etkinliği ve güveninirliği kanıtlanmış birçok radyonüklid tanı ve tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Nükleer tıpın diğer kanser tedavi yöntemlerine göre bir avantajı hedefe yönelik sistemik tedavi yöntemini kullanmasıdır. Bu yöntemde zarar görmüş hücreler öldürülürken, çevre hücrelerdeki zararın minimuma inmesi sağlanmaktadır.