Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme ve Tedavi

Nükleer Tıp, radyoaktif elementlerle işaretlenen biyolojik ve kimyasal yapılar sayesinde insan hastalıklarının tanı ve tedavisiyle ilgilenen bir bilim dalıdır. 

Nükleer tıp görüntüleme ve tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Radyoaktif elementler kullanılarak görüntüleme tekniklerinden yararlanılır. Diğer yöntemlere göre en büyük avantajı fizyolojik bilgiyi de sunmasıdır. 

SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography – Tek Foton Emisyonlu Tomografi):  Gama kamerası kullanılarak farklı açılardan elde edilen görütünler birleştirilerek 3 boyutlu görüntüleme sağlanır.

PET (Pozitron Emisyon Tomografi):  Damar yolu ile enjekte edilen metabolik radyoaktif ajanların biriktiği normal veya patolojik dokuları görüntüleyen nükleer tıp cihazının adıdır. Genel anlamda metabolik veya fonksiyonel görüntüleme için kullanılır. Vücuttaki radyoaktif maddenin aktivite dağılımı izlenerek tümör, metastaz veya enfeksiyonlar açığa çıkarılabilir. PET görüntüleri, günümüzde tomografi ile birleştirilerek kullanılmaktadır. Tomografi anatomik bilgiyi sağlamakta, PET de aktiviteyi göstermektedir.