Holmium-166 mikroküre, QuiremSpheres®​, Türkiye'de İlk Kez Bir Hastaya Uygulandı

4 Mayıs 2018 tarihinde Türkiye'de ilk kez bir hasta Holmium-166 Mikroküre, QuiremSpheres®​ ile İstanbul Florence Nightingale Hastanesinde tedavi edildi. Girişimsel radyolog Prof. Dr. Murat CANTAŞDEMİR ve Dr. Abdullah YAKUPOĞLU ile birlikte nükleer tıp hekimi Prof. Dr. Cüneyt TÜRKMEN'in de aralarında bulunduğu ekip başarılı bir şekilde QuiremSpheres®​ ile ileri derece karaciğer kanseri tedavisi için radyoembolizasyon prosedürünü gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bu uygulama Terumo, Moltek ve Quirem Medicals'ın iş birliği sayesinde ortak çalışmaları sonucu gerçekleşti.